SPOLEHLIVOST A PARTNERSTVÍ

sipka

Zemědělské služby

Nabízíme Vám vyhledávání vhodných kandidátů na zemědělské pozice.

Zabezpečíme pracovníky:

  • na obsluhu zemědělských strojů
  • pomocné dělníky a sezónní dělníky
  • lesní pracovníky
  • dřevorubce
  • ošetřovatelé dobytku a jiných hospodářských zvířat
  • a další...

Nabízíme Vám

  • Flexibilitu pracovníků
  • osvobození od administrativy spojené s pracovníky
  • v případě požadavku také zabezpečení přidělených zaměstnanců pracovními pomůckami a nástroji vhodnými pro konkrétní druh práce
  • a mnoho dalších výhod...